Mediadoc vzw

Mediadoc vzw


mediadoc.diva@skynet.be

Vzw Mediadoc werd in 1990 opgericht. In een eerste periode werden vooral opdrachtreportages geproduceerd plus onafhankelijke documentaires (waaronder 'Walk Across America / Voor Moeder Aarde', een coproductie met de BRT, 1992). Inspelend op ontwikkelingen in de filmsector ontstond in 1996 het via Mediadoc gefinancierde documentaire netwerk DIVA. De werking van Mediadoc verschoof naar een ondersteunende rol voor de documentairefilmsector, inbegrepen de uitgave van tijdschriften en boeken over Belgische film & televisie. 

Vanaf 2001 lag de nadruk meer op ‘mediawatch’-werk via de tweetalig Belgische publicatie DIOGENE(S) (voor een recensie: zie https://www.cinergie.be/actualites/la-lanterne-de-diogene ) die in 2009 verruimde tot  De Groene Belg, een onafhankelijk ecologisch-sociaal ezine. ( www.degroenebelg.be )

Subsidievrij, reclamevrij ... Onafhankelijk

Mediadoc functioneert nog steeds op de bij de start voorgenomen onafhankelijke wijze: zonder subsidies, zonder sponsoring, zonder reclame en ook politiek volledig onafhankelijk ... De nodige middelen worden bijeen gewerkt door opdrachtwerk en abonnementen.  Voor alle informatie: contacteer Jan-Pieter Everaerts - mediadoc.diva@skynet.be


asbl Mediadoc

mediadoc.diva@skynet.be

Asbl Mediadoc a été fondée en 1990. Au début, nous avons produit des reportages et documentaires de commande, et aussi des documentaires indépendants comme 'Walk Across America / For mother Earth’, une coproduction Mediadoc/Cosmokino/BRT (1992). Suite aux développements dans le secteur du cinéma, on a organisé en 1996 le réseau des documentaristes ‘flamands’ DIVA. Le fonctionnement de Mediadoc a changé vers un travail d’assistance pour le secteur documentaire, inclus la publication des livres et des magazines sur le cinéma et la télévision Belge. 

A partir de 2001, le critique des médias est devenu le plus important avec la publication bilingue DIOGENE(S) (pour un commentaire: https://www.cinergie.be/actualites/la-lanterne-de-diogene ). En 2009 DIOGENE(S) est devenu ‘De Groene Belg’ (‘Le Belge Vert’) (www.degroenebelg.be Pour toutes informations : contacter Jan-Pieter Everaerts - mediadoc.diva@skynet.be