Mediadoc vzw

Vzw Mediadoc werd in 1990 opgericht. In een eerste periode werden vooral opdrachtreportages geproduceerd plus onafhankelijke documentaires (waaronder 'Walk Across America / Voor Moeder Aarde', een coproductie met de BRT, 1992). Inspelend op ontwikkelingen in de filmsector ontstond in 1996 het via Mediadoc gefinancierde documentaire netwerk DIVA. De werking van Mediadoc verschoof naar een ondersteunende rol voor de documentairefilmsector, inbegrepen de uitgave van tijdschriften en boeken over Belgische film & televisie.  

Vanaf 2001 lag de nadruk meer op ‘mediawatch’-werk via de tweetalig Belgische publicatie DIOGENE(S) (voor een recensie: zie https://www.cinergie.be/actualites/la-lanterne-de-diogene ) die in 2009 verruimde tot  De Groene Belg, een onafhankelijk ecologisch-sociaal ezine. (zie www.degroenebelg.be en www.jpeveraerts.be/ )

Subsidievrij, reclamevrij ... Onafhankelijk

Mediadoc functioneert nog steeds op de bij de start voorgenomen onafhankelijke wijze: zonder subsidies, zonder sponsoring, zonder reclame en ook politiek volledig onafhankelijk ... De nodige middelen worden bijeen gewerkt door opdrachtwerk en abonnementen. 

Voor alle informatie: contacteer Jan-Pieter Everaerts - mediadoc.diva@skynet.be

Hieronder vindt u nu een handig overzicht van informatieve websites die we zelf ook regelmatig consulteren voor het maken van De Groene Belg.


asbl Mediadoc

Asbl Mediadoc a été fondée en 1990. Au début, nous avons produit des reportages et documentaires de commande, et aussi des documentaires indépendants comme 'Walk Across America / For mother Earth’, une coproduction Mediadoc/Cosmokino/BRT (1992). Suite aux développements dans le secteur du cinéma, on a organisé en 1996 le réseau des documentaristes ‘flamands’ DIVA. Le fonctionnement de Mediadoc a changé vers un travail d’assistance pour le secteur documentaire, inclus la publication des livres et des magazines sur le cinéma et la télévision Belge. 

A partir de 2001, le critique des médias est devenu le plus important avec la publication bilingue DIOGENE(S) (pour un commentaire: https://www.cinergie.be/actualites/la-lanterne-de-diogene ). En 2009 DIOGENE(S) est devenu ‘De Groene Belg’ (‘Le Belge Vert’). (www.degroenebelg.be et www.jpeveraerts.be/ )

 

Jan-Pieter Everaerts - mediadoc.diva@skynet.be

 

En dessous vous trouvez une liste des websites informatives que nous utilisons nous mêmes aussi.


 

Websites-overzicht van interessante

Algemene en thematische nieuwsmedia

 

A: ALGEMENE MEDIA

 

1: Belgische nieuwsmedia

1.1: Nederlandstalig Belgische nieuwsmedia

Een dagelijkse selectie van artikels uit de

Nederlandstalig Belgische pers is te vinden op www.krantenkoppen.be

4 van de daar vermelde informatieve nieuwssites zijn:

Express: https://nl.express.live/

De Standaard: http://www.standaard.be/

VRT-De Redactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws

De Wereld Morgen: http://www.dewereldmorgen.be/

 

Niet via Krantenkoppen te bereiken Periodieken

Pala: https://pala.be/

Uitpers: http://www.uitpers.be/

Vrede vzw: https://www.vrede.be/

Apache.be: https://www.apache.be/

Knack: http://www.knack.be/nieuws/

De Morgen: https://www.demorgen.be/

Trends: http://trends.knack.be/economie/

IPS Vlaanderen: https://www.ipsnews.be/

Mondiaal Magazine MO: http://www.mo.be/

Waals Weekblad: https://www.waalsweekblad.be/

Links Ecologisch Forum LEF: http://www.lef-online.be/ 

 

1.2: Franstalig Belgische nieuwsmedia

Le Soir: http://www.lesoir.be/

RTBF: https://www.rtbf.be/info/

L’Avenir: http://www.lavenir.net/

La Libre Belgique: http://www.lalibre.be/

 

 

Periodieke Pers

Le Vif: http://www.levif.be/actualite/

Politique: http://www.revuepolitique.be/

Trends Tendances: http://trends.levif.be/economie/

Imagine (mens en milieu): http://www.imagine-magazine.com/lire/

 

2: Internationale/buitenlandse nieuwsmedia

2.1: Duitstalige nieuwsmedia

Duitsland

Die Welt: https://www.welt.de/

Junge Welt: http://www.jungewelt.de/

Der Spiegel Online: http://www.spiegel.de/

Frankfurter Allgemeine: http://www.faz.net/aktuell/

Deutsche Welle: http://www.dw.com/de/themen/s-9077

 

Zwitserland

Neuer Zürcher Zeitung: https://www.nzz.ch/

 

2.2: Engelstalige nieuwsmedia

China Daily: http://europe.chinadaily.com.cn/

Pravda (Rusland): http://www.pravdareport.com/

Le Monde Diplomatique English: http://mondediplo.com/

Channel New Asia: http://www.channelnewsasia.com/news/

IPS – Inter Press Service News Agency: http://www.ips.org/institutional/

Deutsche Welle (English): http://www.dw.com/en/top-stories/news/s-30701

 

Arabisch Engelstalig

Aljazeera (Qatar): http://www.aljazeera.com/

Al Ahram Weekly (Egypte): http://weekly.ahram.org.eg/

 

U.K.

BBC: http://www.bbc.com/news

The Independent: http://www.independent.co.uk/

The Guardian: https://www.theguardian.com/international

 

U.S.A.

CNN: http://edition.cnn.com/

Reuters: http://www.reuters.com/

 

Alternatieve linkse Engelstalige Media

Adbusters: https://adbusters.org/

Fair: linkse mediawatch: http://fair.org/

Red Pepper: http://www.redpepper.org.uk/

Counterpunch: https://www.counterpunch.org/

Corporations Watch: http://www.corpwatch.org/

Counter Currents: http://www.countercurrents.org

Democracy Now: https://www.democracynow.org/

Global Research (on globalization): http://www.globalresearch.ca/

 

Meer Engelstalige media zijn te vinden via dit Wereldpers-Overzicht:

http://www.world-newspapers.com/

 

2.3: Franstalige nieuwsmedia

Dagbladen

Le Figaro: http://www.lefigaro.fr/

Le Monde: http://www.lemonde.fr/

Libération: http://www.liberation.fr/

Deutsche Welle (Franstalig): http://www.dw.com/en/top-stories/s-9097

 

Periodieken

Jeune Afrique: http://www.jeuneafrique.com/

Marianne (weekblad): https://www.marianne.net/

Le Monde Diplomatique (maandelijks) http://www.monde-diplomatique.fr/

 

2.4: Nederlandse nieuwsmedia

Dagbladen

NRC: https://www.nrc.nl/

De Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/

 

Alternatieve websteks

Globalinfo: https://www.globalinfo.nl/

One World – Mondiaal denken, groen doen: https://www.oneworld.nl/

Ravage: https://www.ravage-webzine.nl/


B: OVERHEDEN/AUTORITES

 

BELGIE/BELGIQUE

https://www.belgium.be/nl/

https://www.belgium.be/fr

 

DE 9 BELGISCHE OVERHEDEN / LES 9 AUTORITES BELGES:

https://www.waalsweekblad.be/overheden.htm

 

Europese Unie / Union Européen

https://europa.eu/european-union/index_nl

https://europa.eu/european-union/index_fr

 

United Nations / Etats Unis

http://www.un.org/en/index.html

http://www.un.org/fr/index.html


C: THEMA-SITES

 

PRO BELGIE/PRO BELGIQUE

B Plus: http://www.bplus.be/

BUB: http://www.unionbelge.be/

 

CINEMA DOCUMENTAIRE FILM / DOCUMENTARY

Bevrijdingsfilms: http://www.bevrijdingsfilms.be/

European Documentary Network: http://edn.network/

International Documentary Association: http://www.documentary.org/

IDFA: International Documentary Festival Amsterdam: https://www.idfa.nl/en/

Films for Action: The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World

http://www.filmsforaction.org/articles/the-top-100-films-for-action/

 

FIETSERSORGANISATIES BELGIE / ORGANISATIONS CYCLISTES BELGES

Gracq: http://www.gracq.org/

Pro Vélo: http://www.provelo.org/fr

Fietsersbond: http://www.fietsersbond.be/

 

MILIEU, NATUUR- & AANVERWANTE ORGANISATIES / ENVIRONMENT

Bos+: http://www.bosplus.be/nl/

Natagora: http://www.natagora.be/

Natuurpunt.be: https://www.natuurpunt.be/

Bond Beter Leefmilieu: http://www.bondbeterleefmilieu.be/

Global Footprint Network: http://www.footprintnetwork.org/

Greenpeace België: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/

Greenpeace International: http://www.greenpeace.org/international/en/

Sea Shepherd Conservation Society: http://www.seashepherd.org/

Stockholm Resilience Centre: http://www.stockholmresilience.org/

World Wildlife Fund: https://www.worldwildlife.org/

Wereld Natuur Fonds: https://wwf.be

WERVEL: https://www.wervel.be/

 

NIEUWS-SPOTTERIJ/MOCKERY

The Onion: http://www.theonion.com/

De Raaskalderij: https://www.raaskalderij.be/

 

OVERBEVOLKING/OVERPOPULATION

Minder Mensen.be: http://mindermensen.be/

Population Matters: https://www.populationmatters.org/

Club van 10 miljoen: http://www.overpopulationawareness.org/nl/

Population Institute: https://www.populationinstitute.org/programs/gpso/

World Population Watch: http://www.worldometers.info/world-population/

 

TECHNOLOGIE/TECHNOLOGY

Nettties: http://www.netties.be

ZNet: http://www.zdnet.com/

 

VOEDING

Foodwatch (NL): https://www.foodwatch.org/nl/


D: INDIVIDUELE WEBSITES

GREEN ACTIVISTS & THINKERS / ECO-PENSEURS & ACTIVISTES

(first selection / première selection)

Chellis Glendinning: http://www.chellisglendinning.org/

Jane Goodall Institute: http://www.janegoodall.org/

Jane Goodall Institute België: http://www.janegoodall.be/nl/

Pierre Rahbi: https://www.pierrerabhi.org/

Vandana Shiva: http://vandanashiva.com/

John Zerzan: http://www.johnzerzan.net/

 

Lijst voorlopig afgesloten op 18/3/2018

Deze lijst is uiteraard voor verbetering en uitbreiding vatbaar. Laat maar weten waar het beter of uitgebreider kan of moet. Voor communicatie hierover: mediadoc.diva@skynet.be